Řád pro návštěvníky motokrosového parku Krásný Dvůr

Motokrosový park patřící AMK Krásný Dvůr je otevřen všem zájemcům a fanouškům o motokrosový sport a off road. Aby se předešlo pozdějším dohadům je zde součet základních pravidel včetně sankcí za jejich porušení.


Tréninkové dny a hodiny v motokrosovém parku Vysoké Třebušice:

 

STŘEDA: 10 - 18 hod
SOBOTA: 10 - 18 hod
NEDĚLE: 10 - 18hod
Trénink na vlastní nebezpečí!

 


- Mimo tréninkové dny a hodiny lze používat areál pouze s výslovným souhlasem vedení AMK Krásný Dvůr, v případě porušení sankce ve výši 5000,-Kč při opakování 50 000,-Kč.

- Při nedodržování čistoty a pořádku na závodišti sankce od napomenutí po 10 000,-Kč a v případě znečištění ropnými látkami (či jinou chemikálií), nebo pokus o založení skládky sankce 100 000,-kč + náklady na její odstranění.

- V případě nebezpečné jízdy, nebo nesportovního chování ohrožujícího ostatní návštěvníky sankce (odstupňováno dle nebezpečnosti 1 – 5 např. 5 je jízda v protisměru) napomenutí až 5000,-Kč a vykázání ze závodiště.

- Zákaz ježdění mimo trať (trávníky a přilehlé pozemky) sankce 1000,-Kč 5000,-Kč.

- Ničení, vandalismus příp. krádeže majetku AMK sankce od 50 000,-Kč a výše dle určení znaleckým posudkem.


Poplatek za trénink činí 300,- Kč moto a 400,- Kč čtyřkolky a side na den. Malé moto (děti) tj.: 50, 65 ccm poplatek neplatí.

Poplatek se nevrací.


Výše uvedená ustanovení platí pro všechny návštěvníky.

Členové AMK mají výjimku pouze v poplatku za trénink danou směrnicemi AMK.

 

Otevírací doba

Středa : 10 hod - 18 hod
Sobota : 10 hod - 18 hod
Neděle : 10 hod - 18 hod

Poplatek za trénink:

Malé moto (50,65) Zdarma
Malé moto (85+) 300 Kč
Quad, Side 400 Kč

 

Tel. tréninky:
+420 731 799 193
+420 605 441 241

TOPlist